Dom Geriatryczno-Rehabilitacyjny - Warszawa

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ KONWENTU BONIFRATRÓW
DOM GERIATRYCZNO - REHABILITACYJNY BONIFRATRÓW
p.w. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POKOJU


Otwarcie Zakładu Opieki Zdrowotnej Konwentu Bonifratrów Dom Geriatryczno - Rehabilitacyjny Bonifratrów w Warszawie przy ul. Sapieżyńskiej 3 miało miejsce 1 stycznia 1991 roku.

 

Może przebywać w nim do 85-ciu pensjonariuszy w przygotowanych dla nich pokojach jedno lub dwuosobowych.

Oprócz dobrych warunków bytowych pensjonariusze mają zapewnioną opiekę medyczną i duchowną w ramach potrzeb religijnych.

Mieszkańcy Domu Geriatryczno - Rehabilitacyjnego korzystają z całodziennego wyżywienia i opieki medycznej w wykonaniu lekarzy, psychologa, pielęgniarek, rehabilitantów i opiekunów.

Prowadzone są również dla nich różnorodne zajęcia kulturalno-oświatowe i socjoterapeutyczne.

 

Bardzo ważną rolę w opiece nad pensjonariuszami pełnią Bracia Bonifratrzy i Siostry Zakonne, którzy z oddaniem służą im każdego dnia.

 

Pensjonariusze otoczeni są opieką duszpasterską. Codziennie w kaplicy Domu Geriatryczno - Rehabilitacyjnego odprawiana jest Msza Święta, w której uczestniczą mieszkańcy wraz ze wspólnotami Braci Bonifratrów i Sióstr Zakonnych ze zgromadzenia sióstr Karolanek.

 

W słoneczne i pogodne dni pensjonariusze korzystają ze spacerów w pięknym ogrodzie przyklasztornym, w którym znajduje się figura Matki Bożej Królowej Pokoju Patronki Domu Geriatryczno - Rehabilitacyjnego.

 

 

 

 

 

Strona główna | Działalność | Zakon | Ziołolecznictwo | Kontakt    Szpitale: Katowice | Kraków | Łódź | Piaski

Kraków | Zebrzydowice | Warszawa | Cieszyn | Katowice | Piaski | Iwonicz | Łódź | Zielona | Zakopane | Drohobycz | Nazaret

 

© 2009 by Bonifratrzy.pl, Projekt i wykonanie ESC SA - Aplikacje webowe