Facebook Youtube
   

 

   

 

 

Procedura przyjęcia na Oddział - OCHWiA

Procedura przyjęcia na Oddział Chorób Wewnętrznych i Angiologii


1. Pacjent który otrzymał skierowanie do Szpitala zgłasza się do Ambulatorium Chorób Wewnętrznych i Angiologii.
2. W Ambulatorium pacjent zostaje przebadany i wstępnie zdiagnozowany przez lekarza przyjmującego pacjenta i kierowany do dalszego leczenia w oddziale.
3. Pacjent powinien zgłosić się do Ambulatorium z następującymi dokumentami:

 • Skierowanie do szpitala
 • Wyniki badań, konsultacji
 • Dowód osobisty
 • Aktualny dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

• Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę:

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę
 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
 • egitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy

• Osoby prowadzące działalność gospodarczą

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne

• Osoby ubezpieczone w KRUS

 • zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej)

• Emeryci i renciści

 • legitymacja emeryta lub rencisty

• Osoby bezrobotne

 • aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego (osoby bezrobotne)

• Osoby ubezpieczone dobrowolnie

 • umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej

• Członkowie rodziny osoby ubezpieczonej

 • dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia
 • aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę,
 • zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny,
 • legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS
 • w przypadku dzieci uczących się – pomiędzy 18. a 26. rokiem życia – dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki – legitymację szkolną/studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności,
 •   w przypadku studentów po ukończeniu 26. roku życia – zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka


4. Pacjent może skorzystać z możliwości pozostawienia rzeczy w depozycie szpitala
5. Zgłaszający się do szpitala powinni zabrać ze sobą: piżamę, pantofle, szlafrok, ręcznik przybory toaletowe, sztućce.

 

Wydrukuj procedurę przyjęcia na Oddział.

Do pobrania:

Certyfikaty i wyróżnienia

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna | Działalność | Zakon | e-sklep z ziołami | Kontakt    Szpitale: Katowice | Kraków | Łódź | Piaski

Kraków | Zebrzydowice | Warszawa | Cieszyn | Katowice | Piaski | Iwonicz | Łódź | Zielona | Zakopane | Drohobycz | Nazaret

 

© 2009 by Bonifratrzy.pl, Projekt i wykonanie ESC SA - Aplikacje webowe